Muş İlder 7. Olağan Genel Kurul Duyurusu

DUYURU


Derneğimizin 7. Olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, (Muş Kültür Evi- Esentepe Mh. Güney Sok. No: 5 16130 Nilüfer, Bursa) 30/04/2023 tarihinde, saat: 10:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 21/05/2023  tarihinde Muş Kültür Evi- Esentepe Mh. Güney Sok. No: 5 16130 Nilüfer, Bursa adresinde saat 10:00'da aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin duyuru yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


 


Gündem:


1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması


2) Başkanın açılış konuşması


3) Divan heyetinin seçilmesi


4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması


5) Yönetim Kurulunun İbrası


6) Dernek Organlarının Seçilmesi


7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi


8) Kapanış

Önceki Duyuru