Duyuru

Bilindiği üzere; 21.05.2023 Tarihli Genel Kurulumuzda yapılan tüzük değişikliği ile federasyonlara ve üst kurullara katılma ve ayrılma yetkisi yönetim kuruluna devredilmiştir.


Genel Kurulun, yönetim kurulumuza vermiş olduğu yetki ile, 04.12.2023 Tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden, uzun zamandan beri fiili olarak bulunmadığımız ve maalesef kuruluş ilke ve amaçlarından uzaklaştığına inandığımız Muş Dernekleri Federasyonu’ndan resmi olarak ayrılmış bulunmaktayız. 


MUŞİLDER kurulduğu ilk günden bugüne kadar temel prensipleri olan; ‘’DEMOKRASİ, KAPSAYICILIK,  TARAFSIZLIK ve TOPLUMA FAYDA  SAĞLAMA’’ esaslarıyla iyilik üretmeyi kendisine şiar edinmiş bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Yönetim Kurulu olarak, bu esaslar öncülüğünde toplumumuza birlik ve fayda sağlayacağına inandığımız, hiçbir görev ve sorumluluktan geri kalmayacağımızı siz değerli KAMUOYUNA saygılarımızla arz ederiz.

Önceki Duyuru